Akrilik Asit

Akrilik asit veya bilinen adıyla vinilformik asit, doğrudan bir karboksilik ucuna bağlanan bir vinil grubundan oluşan en basit doymamış karboksilik asittir. Karakteristik bir kokusu vardır ve karboksilik asitlerin tipik bütün reaksiyonlarını gösterir. Akrilik asit ısı, ışık, metal veya oksijen varlığında kolayca polimerleşir ve su, alkol, kloroform ve eterle her oranda karışır. Bu özelliklerinden dolayı plastik yapımında yaygın olarak kullanılır.
  • Molar kütle: 72.063 g/mol
  • Görünüm: Berrak, renksiz sıvı
  • Koku: Buruk
  • Yoğunluk: 1.051 g/mL
  • Erime noktası: 14 °C (57 °F; 287 K)
  • Kaynama noktası: 141 °C (286 °F; 414 K)
  • Suda çözünürlük: Karışabilir
  • Buhar basıncı: 3 mmHg
  • Viskozite: 20 °C’de (68 °F) 1,3 cP