Blanc Fixe Pbs 90 (Blanc Fixe L)

 • Nem %≤: 0.10
 • Görünüm: Beyaz kristal
 • Koku: Kokusuz
 • Yoğunluk: 4.49 g/cm³
 • Erime noktası: 1580 °C (2880 °F; 1850 K)
 • Kaynama noktası: 1600 °C (2910 °F; 1870 K) (Bileşenlerine ayrışır.)
 • Çözünürlük (su içinde): 0.0002448 g/100 mL (20 °C)
 • 0.000285 g/100 mL (30 °C)
 • Çözünürlük: Alkolde çözünmez. Güçlü sülfürik asitte çözünür.
 • Suda Çözünür Maddeler %≤: 0.10
 • pH Değeri: 6.5-9.5
 • Elektrik İletkenliği: 100
 • Parçacık Boyutu (d50): 0.8-1.2
 • Molar kütle: 233,38 g/mol