Calcine Kaolin (Optisil PS 20)

Optisil-PS 20 su veya yağ bazında kolayca dağılabilir. Çok ince parçacığı, mükemmel çökelme önleyici özelliği, kaplamaya iyi renk açma etkisi verir.
  • pH: 6.0-8.0
  • Kırılma: 1,62
  • Su içeriği %: ≤1.0
  • Özgül Ağırlık: Ürüne bağlı olarak 2.2- 2.6
  • Erime Noktası: >1700 °C
  • Suda Çözünürlük: Suda çözünmez