Pulcra Af W

  • Görünüm: Süt beyazı opak sıvı
  • 20°C’de Özgül ağırlık: 0.895-0.915 g/cm3
  • Katı içerik: %59-61
  • Çözünürlük: Suda çözünür