Vinyl Acetate Monomer (VAM)

Vinil asetat, CH3CO2CH=CH2 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Bu renksiz sıvı, önemli endüstriyel polimerler olan polivinil asetat ve eten-vinil asetat kopolimerlerinin öncüsüdür.
  • Molar kütle: 86.090 g·mol−1
  • Görünüm: Renksiz sıvı
  • Koku: Mayhoş, tatlı
  • Yoğunluk: 0.934 g/cm3
  • Erime noktası: -93,5 °C (−136,3 °F; 179,7 K)
  • Kaynama noktası: 72.7 °C (162.9 °F; 345.8 K)
  • Donma noktası: -93 °C (-135,4 °F)