Butil Akrilat

Karakteristik kokusu olan renksiz sıvı halde akrilattır.Çoğu organik solventte çözünür.Bu madde yanma etkisi altında ve peroksitlerle temas sonucu ısınmadan dolayı kendiliğinden polimerize olur.Güçlü oksitleyicilerle şiddetli şekilde reaksiyona girer.
  • Molar kütle: 128.171 g·mol−1
  • Görünüm: Berrak, renksiz sıvı
  • Koku: Güçlü, meyvemsi
  • Yoğunluk: 0,89 g/mL (20°C)
  • Erime noktası: -64 °C; -83 °F; 209 K
  • Kaynama noktası: 145 °C; 293 °F; 418 K
  • Suda çözünürlük: %0,1 (20°C)
  • Çözünürlük: etanol, etil eter, aseton, karbon tetraklorür (hafif)
  • Buhar basıncı: 4 mmHg (20°C)