Butil Di Glikol Asetat

Butil Di Glikol Asetat (BDGA, dietilen glikol monobütil eter asetat, butil dietoksol asetat ve butil diglikol olarak da bilinir), hafif bir kokuya ve C10H20O4 formülüne sahip berrak, renksiz bir sıvıdır. Suda az çözünür ve organik çözücülerle karışabilir.
  • Molar kütle: 204.27 g/mol
  • 20 °C’de yoğunluk: 0.976 – 0.979 g/cm3
  • Kaynama Noktası: 168 – 172 °C
  • Kırılma indisi (nD20): 1.425 – 1.427
  • Görünüm: Berrak
  • Koku: Yumuşak
  • Kaynama noktası: 238 – 248 °C
  • Donma noktası: – 32 °C