Calgon Gh

Birçok uygulamada kil ve diğer toprak türlerini parçalamak için kullanılan bir dispersiyon ajanıdır.
  • Koku: Kokusuz
  • Yoğunluk: 2.484 g/cm3
  • Erime noktası: 628 °C (1.162 °F; 901 K)
  • Kaynama noktası: 1.500 °C (2.730 °F; 1.770 K)
  • Suda çözünürlük: Çözünür
  • Molar kütle 611.7704 g mol-1
  • Görünüm: Beyaz toz