Di Propilen Glikol (DPG)

  • Kimyasal formül: C6H14O3
  • Molar kütle: 134.173 g/mol
  • Görünüm: Renksiz sıvı
  • Yoğunluk: 20 °C’de 1.0206 g/cm3
  • Kaynama noktası: 230,5 °C (446,9 °F; 503,6 K)
  • Suda çözünürlük: Su ile karışır, etanolde çözünür