EH (2-Etilhekzanol)

2-Etilhekzanol (kısaltılmış 2-EH; eski adı – izooktil alkol), C8H18O formülüne sahip organik bir bileşiktir. Dallanmış, sekiz karbonlu bir kiral alkoldür. Suda az çözünür, ancak çoğu organik çözücüde çözünür, renksiz bir sıvıdır.
  • Molar kütle: 130.231 g·mol-1
  • Görünüm: Renksiz sıvı
  • Yoğunluk: 833 mg mL-1
  • Erime noktası: −76 °C (−105 °F; 197 K)
  • Kaynama noktası: 180 ila 186 °C; 356 ila 367 °F; 453 – 459 K
  • Buhar basıncı: 30 Pa (20 °C’de)
  • Kırılma indeksi (nD): 1.431