Etilen Glikoller

Etilen Glikoller Ürün Grubu

Mono Etilen Glikol (MEG)
Dietilen Glikol (DEG)
Trietilen Glikol (TEG)
Di Propilen Glikol (DPG)
Mono Propilen Glikol (MPG)