Ftalik Anhidrit

Ftalik anhidrit, C6H4(CO)2O formülüne sahip organik bileşiktir. Ftalik asidin anhidritidir. Ftalik anhidrit, ftalik asidin başlıca ticari şeklidir.
  • Molar kütle: 148.1 g/mol
  • Görünüm: Beyaz Kristaller
  • Koku: Karakteristik
  • Yoğunluk: 1.53 g/cm3, katı; 1.20 g/mL, erimiş
  • Erime noktası: 131.6 °C (268.9 °F; 404.8 K)
  • Kaynama noktası: 295 °C (563 °F; 568 K) süblimleşir
  • Suda çözünürlük: 0,62 g/100g (20—25 °C);
  • 19,0 g/100 g (100 °C);
  • yavaş tepki verir
  • Buhar basıncı: 0,0015 mmHg (20 °C)