İzopropil Alkol (İPA)

İzopropil alkol (IPA; izopropanol, 2-propanol, CAS 67-63-0, C3H7OH), meyvemsi bir kokuya ve hafif acı bir tada sahip berrak, renksiz bir sıvıdır.
 • Molar kütle: 60.096 g/mol
 • Görünüm: Renksiz sıvı
 • Koku: Keskin alkollü koku
 • Yoğunluk: 0.786 g/cm3 (20 °C)
 • Erime noktası: −89 °C (−128 °F; 184 K)
 • Kaynama noktası: 82.6 °C (180.7 °F; 355,8 K)
 • Suda çözünürlük: Su ile karışabilir
 • Çözünürlük: Benzen, kloroform, etanol, dietil eter, gliserol ile karışabilir; asetonda çözünür
 • Kırılma indeksi (nD): 1.3776
 • Viskozite: 15 °C’de 2.86 cP
 • 25 °C’de 1,96 cP
 • 30 °C’de 1,77 cP