Mono Etilen Glikol

Mono etilen glikol (MEG, EG, 1,2-etandiol veya 1,2-Dihidroksietan olarak da bilinir), C2H6O2 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Berrak, renksiz bir görünüme ve neredeyse hiç koku yaymayan tatlı bir tada sahip hafif viskoz bir sıvıdır. Su, alkoller ve diğer birçok organik bileşikle karışabilir.
  • Moleküler Formül: C2H6O2 / (CH2OH)2 / HOCH2CH2OH
  • Cas Numarası: 107-21-1
  • Moleküler Kütle: 62.07 g/mol
  • Tam Kütle: 62.036779 g/mol
  • Parlama noktası: 232 °F/ 111.11 °C
  • Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 770 °F / 410 °C
  • Kaynama Noktası: 760 mm Hg’de 387.7 °F / 197.6 °C
  • Erime Noktası: 9 ° F / -12,8 °C
  • Buhar Basıncı: 68 °F / 20 °C’de 0,06 mm Hg
  • Yoğunluk: 68 °F / 20 °C’de 1.115