Etil Glikol Asetat

Etil Glikol asetat, CH3CH2OCH2CH2O2CCH3 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Etoksietanol ve asetik asidin esteridir. Renksiz bir sıvıdır, suda kısmen çözünür.
  • Molar kütle: 132.159 g·mol−1
  • Yoğunluk: 0,973 (20 °C)
  • Erime noktası: < -62 °C
  • Kaynama noktası: 156 °C (313 °F; 429 K)
  • Suda çözünürlük: 229 g/L (20 °C)
  • Buhar basıncı: 270 Pa (20 °C)