Gliserin

Gliserin, diğer adı gliserol olan, sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirli olmayan bir sıvıdır. Su ve etanol ile karışır; asetonda çözünür.
  • Molar kütle: 92.094 g·mol−1
  • Görünüm: Renksiz higroskopik sıvı
  • Koku: Kokusuz
  • Yoğunluk: 1.261 g/cm3
  • Erime noktası: 17.8 °C (64.0 °F; 290.9 K)
  • Kaynama noktası: 290 °C (554 °F; 563 K)
  • Suda çözünürlük: Karışabilir
  • Buhar basıncı: 0.003 mmHg (50 °C)
  • Kırılma indeksi (nD): 1.4746
  • Viskozite: 1.412 Pa·s (20 °C)