Mono Propilen Glikol (MPG)

Monopropilen glikol (propilen glikol, PG, propan1, 2diol ve MPG olarak da bilinir) karakteristik bir kokuya sahip berrak, renksiz ve viskoz bir sıvıdır ve C3H8O2 formülüne sahiptir. Suda çözünür ve higroskopik özelliklere sahiptir, yani sert su moleküllerini çekebilir.
 • Molar kütle 76.095 g·mol−1
 • Görünüm renksiz sıvı
 • Koku: kokusuz
 • Yoğunluk: 1.036 g/cm3
 • Erime noktası: −59 °C (−74 °F; 214 K)
 • Kaynama noktası: 188.2 °C (370.8 °F; 461.3 K)
 • Suda çözünürlük: Karışabilir
 • Etanolde çözünürlük: Karışabilir
 • Dietil eterde çözünürlük: Karışabilir
 • Asetonda çözünürlük: Karışabilir
 • Kloroformda çözünürlük: Karışabilir
 • Viskozite: 0.042 Pa·s
 • Parlama noktası: 210 °F / 98.9 °C