Alkoller

Alkoller Ürün Grubu

EH (2-Etilhekzanol)
İzopropil Alkol (İPA)
Ftalik Anhidrit
Gliserin