Stiren Monomer

Diğer bir ismi Polyester inceltici de olan stiren monomer, polyester reçine ile jelkotların inceltilmesi için kullanılan üründür. Yanıcı ve çözücü bir özelliği vardır. Normalinden fazla eklenen stiren monomerler, reçinenin özelliğini bozmaktadır.
 • Molar kütle: 104.15 g/mol
 • Görünüm: renksiz yağlı sıvı
 • Koku: tatlı, çiçeksi
 • Yoğunluk: 0.909 g/cm3
 • Erime noktası: -30 °C (−22 °F; 243 K)
 • Doyma Noktası: – 27 °C (-16.6° F)
 • Kaynama Noktası: 145°C (293 °F; 418 K)
 • Parlama Noktası: 31,1°C (87.980° F)
 • Suda çözünürlük: %0.03 (20 °C)
 • Viskozite: 20 °C’de 0.762 cP
 • Buhar basıncı: 5 mmHg (20 °C)