Dietilen Glikol (DEG)

Dietilen glikol (DEG), (HOCH2CH2)2O formülüne sahip organik bir bileşiktir. Tatlımsı bir tada sahip renksiz, neredeyse kokusuz ve higroskopik bir sıvıdır. Etilen glikolün dört karbonlu bir dimeridir. Su, alkol, eter, aseton ve etilen glikol ile karışabilir.
  • Molar kütle: 106.12 g/mol
  • Görünüm: Renksiz sıvı
  • Yoğunluk: 1.118 g/mL
  • Erime noktası: -10.45 °C (13.19 °F; 262.70 K)
  • Kaynama noktası: 244 – 245 °C (471 – 473 °F; 517 – 518 K)
  • Suda çözünürlük: Karışabilir