LDPE Film

LDPE Film, Low Density Polyethylene olarak ifade edilen ve düşük yoğunluklu polietilen olarak Türkçeleştirilen film çeşididir. HDPE olarak ifade edilen yüksek yoğunluk polietilenlerin tam tersi özelliklerini barındıran LDPE film, genellikle tarım sektöründe kullanılmaktadır. Yoğunluğu 0,910 ile 0,940 g/cm3 arasında değişkenlik gösteren LDPE film, yüksek oksidasyon etmenlerinin dışında tepkisiz bir filmdir. 80 derece sıcaklıkta sürekli ve 95 derece sıcaklıkta ise kısa bir süre dayanıklıdır. Son derece güçlü bir yapıya sahip olan LDPE filmlerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
  • LDPE filmlerin özgül ağırlıkları 0,92’dir.
  • LDPE filmlerin gerilme kuvveti 10 ile 20 MPa şeklindedir.
  • Kimyasal mukavemeti son derece yüksektir.
  • Elektriksel mukavemeti kuvvetlidir.
  • Alev geciktiricilik özelliğ vardır.
  • Fiyat ve performans açısından uygundur.
  • Deformasyon sıcaklığı 110 derecedir.
  • Vicat yumuşama sıcaklığı 94 derecedir.
  • Geniş mekanik özelliği vardır.