Sodyum Loril Eter Sülfat

Genel olarak yüzey aktif madde olarak tanımlanır. Sles (Sodyum Laureth Sülfat), sahip olduğu kimyasal özelliklerinden dolayı üretilen malzemenin köpürmesini sağlar.Sles (Sodyum Laureth Sülfat), SLS(Sodyum Lauril Sülfat) ile benzer özellikler göstermektedir. Fakat SLS , Sles (Sodyum Laureth Sülfat) e nazaran daha tahriş edicidir. Bu nedenle SLES geliştirilmiştir.Anyonik yüzey aktif maddedir. Bu tür yüzey aktif maddeler suyun yüzey gerilimini düşürmektedir. Bu sebeple Sles( Sodyum Laureth Sülfat) köpüğün oluşturulması için gerekli olan iş miktarını azaltarak içinde bulunan kabarcıkların stabilitesini artırırlar.Sudan nefret eden bir uca(hidrofobik) ve suyu seven bir uca(hidrofilik) sahip organik moleküllerdir.Sles Hindistan cevizi yağından türetilebilir.Deterjan ve deterjan türevlerinin imalatında çok yoğun olarak kullanılmakta olan bir kimyasaldır.Sles’ in açılımı Sodyum Lauril Eter Sülfat olarak geçmektedir.Suda çözünebilen bir kimyasaldır.

Sles çözelti içerisindeki yoğunluğuna göre farklı viskoziteye sahip bir kimyasaldır. Sıvı ve yarı akışkanlar kıvamına sahiptir. Kış aylarında ortam sıcaklığından kaynaklı viskozitesi daha da artmaktadır. Yani akışkanlığı azalmaktadır. Açık sarı ve sıvı kıvamındadır.

Erime noktası -2 °C dir. Sles (Sodyum Laureth Sülfat)’ ın kaynama noktası 100 °C. İlginç bir şekilde su ile ayni sıcaklıkta kaynar. Ama erime noktası çözeltideki yoğunluğuna göre değişir.

Alevlenme sıcaklığı 94 °C dir.

Normal koşullar altında kararlıdır.

Asidik veya bazik olarak değerlendirildiğinde bazik bir kimyasaldır.

Sodyum Laureth Sülfat (Sles) yoğunluğu 1.03 gr/cm3 tür.