Butil Glikol Asetat

Butil Glikol Asetat (2-butoksietil asetat; etilen glikol butil eter asetat ve 2-butoksietanol asetat olarak da bilinir) C8H16O3 kimyasal formülüne sahip, berrak, renksiz ila soluk sarı bir sıvıdır. Hafif ve hoş bir ester kokusuna sahiptir ve suda çok az çözünür, ancak alkoller, ketonlar, aldehitler, eterler, glikoller ve glikol eterler gibi birçok yaygın organik çözücü ile karışabilir.
  • Molar kütle: 160.2
  • Görünüm: Renksiz sıvı
  • Koku: Hoş, tatlı
  • Yoğunluk: 0.94 g/mL
  • Erime noktası: -63 °C; -82 °F; 210 K
  • Kaynama noktası: 192 °C; 378 °F; 465 K
  • Suda çözünürlük: 20°C’de %1,5
  • Buhar basıncı: 0,3 mmHg
  • Parlama noktası: 71 °C; 160 °F; 344 K