LDPE

Polipropilen Ürün Grubu

LDPE
LDPE Film
PP, propilenin ZIEGLER-NATTA Katalizörü yardımıyla polimerizasyonu sonucu üretilen yarı sert, şeffaf, kolay şekillendirilebilen, ekonomik bir polimerdir. Farklı özelliklerde ataktik, izotaktik ve sindiyotaktik PP hazırlanabilmektedir. İzotaktik PP nin camsı geçiş sıcaklığı -10°C, erime sıcaklığı 160°C dolayındadır. PP nin kimyasal direnci iyidir fakat klor, nitrik asit ve diğer kuvvetli oksitleyiciler tarafından etkilenir. Görünür bölge ışınlarına dayanıklı olmakla birlikte , UV-ışınları PP den yapılan malzemelerin yüzeylerini bozar. Yakılabilir fakat yavaş yanar. Zehirsizdir. Uygun şekilde modifiye edildiğinde iyi bir ısı dayanımına sahiptir.

PP üç çeşittir;
1. PPH/ Polipropilen homopolimer,
2. PPC/ Polipropilen blok kopolimer,
3. PPRC/ Polipropilen random kopilimer,

PPRC`nin diğerlerinden ayıran en önemli özelliği sıhhi tesisatta kullanılabilmesi yanısıra, sıcak su tesisatında kullanılabilmesi ve hot plate kaynak edilebilme özelliğine sahip olmasıdır.
  • Özgül Ağırlığı : 0,91 g/cm3
  • Gerilme Kuvveti : 30-40 MPa
  • Elastik Modülü : 1400-1600 MPa
  • Darbe Dayanımı : 5-10 kj/m²
  • Deformasyon Sıcaklığı : 110 ºC
  • Vicat Yumuşama Sıcaklığı : 155 ºC